องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 11 มี.ค. 2565 ]124
2 แบบคำร้องทั่วไป [ 19 เม.ย. 2564 ]128
3 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2562 ]130
4 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปอบรม [ 11 มี.ค. 2562 ]130
5 ใบลาต่าง ๆ [ 11 พ.ย. 2561 ]151
6 ใบเบิกพัสดุ [ 11 พ.ย. 2561 ]135
7 แบบแสดงเจตจำนงค์ [ 11 พ.ย. 2561 ]128
8 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๖) [ 11 พ.ย. 2561 ]127
9 ใบยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 29 มิ.ย. 2559 ]126
10 ใบสมัครสมาชิกกองทุน(กองบุญ)สวัสดิการตำบลดงมูลเหล็ก [ 29 มิ.ย. 2559 ]144
11 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 29 มิ.ย. 2559 ]127
12 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 29 มิ.ย. 2559 ]123
13 ใบสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 [ 21 มิ.ย. 2559 ]137
14 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กองทุน(กองบุญ) สวัสดิการชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก [ 21 มิ.ย. 2559 ]132
15 แบบสัญญายืมเงิน กองทุน(กองบุญ) สวัสดิการชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก [ 21 มิ.ย. 2559 ]255
16 แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 21 มิ.ย. 2559 ]126
17 แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีจดทะเบียน-เปลี่ยนแปลงรายการ-เลิกประกอบพาณิชย์ [ 4 มิ.ย. 2559 ]146
18 แบบคำร้อง เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2559 ]127
19 แบบคำร้องขอใช้ถังขยะ [ 18 พ.ค. 2559 ]127
20 คำร้องขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ใบแทน [ 11 พ.ค. 2559 ]122
 
หน้า 1|2