องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]17
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]54
3 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2566 ]45
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]56