องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ "ร่วมใจต้านการทุจริต" [ 1 มี.ค. 2565 ]123
2 ประกาศการบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]124
3 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 7 ม.ค. 2565 ]125
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]126
5 แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]120
6 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]128
7 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 10 พ.ค. 2564 ]121
8 แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]125
9 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]126
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]136
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]128
12 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]123
13 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]125
14 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]126
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]125