องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2564 ]158
2 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]150
3 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 3 มี.ค. 2564 ]134
4 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2564 ]146
5 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2563 ]152
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]133
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]131
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 15 ก.ค. 2563 ]133
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]130
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 3 ต.ค. 2560 ]127
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2560 ]134
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) [ 21 เม.ย. 2559 ]124
13 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 [ 4 เม.ย. 2559 ]132