องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]4
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]60
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]128
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลดงมูลเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]124
5 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 24 ธ.ค. 2563 ]127
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]124
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]125