องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]20
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]66
3 สรุปสถิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]43
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]141
5 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]140
6 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2562 ]133
7 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]153