องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


สรุปรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  จัดทำสรุปรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี  2562

    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก