องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ส่วนที่ 1 [ 8 พ.ค. 2560 ]87
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ส่วนที่ 1 [ 8 พ.ค. 2560 ]87
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ส่วนที่ 2 [ 8 พ.ค. 2560 ]89
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 6 ธ.ค. 2559 ]87
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) [ 29 ส.ค. 2559 ]87
6 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [ 30 มิ.ย. 2559 ]88
7 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 30 มิ.ย. 2559 ]86
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [ 16 มิ.ย. 2559 ]87
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 16 มิ.ย. 2559 ]87
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาสามปี ฉ 2 พ.ศ.2558-2560 [ 21 เม.ย. 2559 ]85
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แผนพัฒนาสามปี ฉ 3 พ.ศ.2558-2560 [ 21 เม.ย. 2559 ]87
12 แผนพัฒนา3ปี [ 12 ม.ค. 2559 ]85