องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 11 มี.ค. 2565 ]62
2 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 25 ต.ค. 2564 ]136
3 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปอบรม [ 15 ก.ค. 2564 ]939
4 แบบขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 8 เม.ย. 2564 ]86
5 ใบลาหยุดราชการ - ลาพักผ่อน/ ลาป่วย/ ลากิจส่วนตัว/ ลาคลอดบุตร [ 20 ม.ค. 2564 ]148
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 12 ต.ค. 2563 ]89
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 7 ก.ย. 2560 ]138
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 28 ส.ค. 2560 ]144
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 15 ส.ค. 2560 ]148
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ส.ค. 2560 ]139
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 31 กฏกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 ก.ค. 2560 ]131
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 20 กฏกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 21 ก.ค. 2560 ]140
13 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ [ 20 มิ.ย. 2560 ]143
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]133
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 9 ส.ค. 2559 ]147
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 1 ส.ค. 2559 ]152
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 16 มิ.ย. 2559 ]146
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 พ.ค. 2559 ]134
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 17 มี.ค. 2559 ]125
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 12 ก.พ. 2559 ]131
 
หน้า 1|2