องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 1 พ.ย. 2566 ]22
2 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 25 ต.ค. 2564 ]149
3 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปอบรม [ 15 ก.ค. 2564 ]2497
4 แบบขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 8 เม.ย. 2564 ]124
5 ใบลาหยุดราชการ - ลาพักผ่อน/ ลาป่วย/ ลากิจส่วนตัว/ ลาคลอดบุตร [ 20 ม.ค. 2564 ]151
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 12 ต.ค. 2563 ]128
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 7 ก.ย. 2560 ]150
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 28 ส.ค. 2560 ]149
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 15 ส.ค. 2560 ]150
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ส.ค. 2560 ]129
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 31 กฏกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 ก.ค. 2560 ]147
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 20 กฏกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 21 ก.ค. 2560 ]147
13 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ [ 20 มิ.ย. 2560 ]131
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]134
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 9 ส.ค. 2559 ]149
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 1 ส.ค. 2559 ]152
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 16 มิ.ย. 2559 ]130
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 30 พ.ค. 2559 ]139
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 17 มี.ค. 2559 ]131
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 12 ก.พ. 2559 ]130
21 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 ก.พ. 2559 ]137