องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]5
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยแรก [ 24 ม.ค. 2566 ]37
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สี่ [ 26 ธ.ค. 2565 ]36
4 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ สี่ ครั้งที่ 2/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]32
5 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สามครั้งที่ 2/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]33
6 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]34
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สาม [ 27 มิ.ย. 2565 ]35
8 เรียกและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]35
9 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลาดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]33
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สอง [ 25 เม.ย. 2565 ]32
11 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]35
12 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มัยสามัญประจำปี 2565 สมัยแรกครั้บที่ 2/2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]31