องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2567 สมัยแรกครั้งที่ 2/2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]0
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2567 สมัยแรก ครั้งที่ 3/2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]12
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2567 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]0
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]20
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่สี่ [ 11 ธ.ค. 2566 ]0
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่สาม [ 21 ส.ค. 2566 ]0
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่สอง [ 27 มิ.ย. 2566 ]0
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยแรก ครั้งที่ 2/2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]0
10 กิจการสภาประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยแรก [ 20 ก.พ. 2566 ]0
11 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]0
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยแรก [ 24 ม.ค. 2566 ]55
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สี่ [ 26 ธ.ค. 2565 ]51
14 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ สี่ ครั้งที่ 2/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]45
15 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สามครั้งที่ 2/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]46
16 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]45
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สาม [ 27 มิ.ย. 2565 ]46
18 เรียกและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]46
19 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลาดงมูลเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]46
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สอง [ 25 เม.ย. 2565 ]44
 
หน้า 1|2