องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา


นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ สี่ ครั้งที่ 2/2565

    รายละเอียดข่าว

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565  สมัยที่ สี่ ครั้งที่ 2/2565    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ สี่ ครั้งที่ 2/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก