องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    รายละเอียดข่าว

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    เอกสารประกอบ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก