องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.5 กองสาธารณสุข
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]2
2 ประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]2
3 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 5 เม.ย. 2564 ]3
4 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]2
5 การกำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 เม.ย. 2564 ]2
6 การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย [ 1 เม.ย. 2564 ]6
7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท." [ 31 มี.ค. 2564 ]8
8 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการออกเยี่ยมเสริงพลังทีมพี่เลี้ยงกองทุน(กปท)ระดับจังหวัด [ 29 มี.ค. 2564 ]7
9 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 29 มี.ค. 2564 ]7
10 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 22 มี.ค. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6