องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.4 กองการศึกษาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินรายได้ และเงินรายได้สะสมของโรงเรียน /ศพด.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง" [ 7 เม.ย. 2564 ]0
2 ขอส่งบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากอบต.ดงมูลเหล็ก [ 5 เม.ย. 2564 ]0
3 แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม [ 5 เม.ย. 2564 ]0
4 รายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2564 ]0
5 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]4
6 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จัำกัด(มหาชน)ปีการศึกษา 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]4
7 การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 23 มี.ค. 2564 ]4
8 โครงการเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาอัตราพิเศษ [ 18 มี.ค. 2564 ]6
9 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูและบุคลากรการศึกษา สังกัดอปท. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ [ 17 มี.ค. 2564 ]6
10 การศึกษาข้อมูลวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 เเละวันเปิดเรียนที่ 1/2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6