องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]56
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 15 ก.ค. 2563 ]55
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]128
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 3 ต.ค. 2560 ]261
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2560 ]69
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) [ 21 เม.ย. 2559 ]249
7 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 [ 4 เม.ย. 2559 ]191