องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564

    เอกสารประกอบ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก