องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก