องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก