องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


ประกาศการบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั

    เอกสารประกอบ

ประกาศการบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก