องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก