องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

** การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
** การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
** การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก