องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก