องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2564-2566

    เอกสารประกอบ

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก