องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


ึคู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

    รายละเอียดข่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำ คู่มือสำหรับประชาชน  การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

    เอกสารประกอบ ึคู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก