องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศาของทายาท (กรณีลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

    รายละเอียดข่าว

คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศาของทายาท (กรณีลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

    เอกสารประกอบ คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศาของทายาท (กรณีลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก