องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2564 (กิจกรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น "โตไปไม่โกง"

    รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก  ประจำปี 2564 (กิจกรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น "โตไปไม่โกง"

    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2564 (กิจกรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น "โตไปไม่โกง"
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก