องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2566 ]92
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2566 ]85
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 15 มี.ค. 2566 ]89
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]84
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]73
6 แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2566 ]54