องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แจ้งผลการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 2 ก.ค. 2562 ]122
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 2 ก.ค. 2562 ]118
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 1 ก.ค. 2562 ]117
4 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไหลอ่อนและไม่ไหล หมู่ที่ 5 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 24 พ.ค. 2562 ]126
5 แจ้งซ่อมไฟฟ้าชำรุด บริเวณหน้าบ้านนายสมหมาย จักแพง หมู่ที่ 1 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 23 เม.ย. 2562 ]125
6 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล หมู่ที่ 6 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 19 เม.ย. 2562 ]127