องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองทุนธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก [ 19 ม.ค. 2565 ]148
2 คู่มือกองทุนธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ม.ค. 2565 ]163
3 ระเบียบกองทุนธนาคารขยะตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]165
4 ใบถอนเงินกองทุนธนาคารขยะ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 11 ก.พ. 2563 ]170
5 ใบสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 11 ก.พ. 2563 ]134
6 ใบลาออกกองทุนธนาคารขยะ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 11 ก.พ. 2563 ]148
7 หนังสือขอรับเงินค่าฌาปนกิจศพกองทุนธนาคารขยะ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 11 ก.พ. 2563 ]132
8 ระเบียบกองทุนธนาคารขยะ ตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]152