องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลดงมูลเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]70
2 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]165
3 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]166
4 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]159
5 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]170
6 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]164
7 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต (มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ) โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเอส [ 26 ก.พ. 2564 ]208
8 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำนักปลัด [ 8 ต.ค. 2563 ]156
9 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง กองคลัง [ 8 ต.ค. 2563 ]162
10 รายงานการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง [ 8 ต.ค. 2563 ]157
11 รายงานการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงการทุจริต กองสาธารณสุข [ 8 ต.ค. 2563 ]170
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา [ 8 ต.ค. 2563 ]163
13 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]175