องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]20
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]54
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8) พ.ศ.2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) [ 2 ธ.ค. 2565 ]53
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2565 ]130
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]129
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]153
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]138
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62) [ 19 ธ.ค. 2562 ]137
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูาลเหล็ก [ 29 ต.ค. 2561 ]152
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 29 ต.ค. 2561 ]133
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) [ 20 มิ.ย. 2561 ]151
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) [ 20 มิ.ย. 2561 ]136
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 2/2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]131
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) [ 11 พ.ค. 2560 ]135
15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับบปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) [ 30 ธ.ค. 2558 ]130
16 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับบปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) [ 29 ธ.ค. 2558 ]131