องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารเผยแพร่การจัดทำอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.64-66 [ 15 ก.ค. 2563 ]144
2 คู่มือสิทธิหน้าที่ ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้านนายจ้าง และลูกจ้างในงานเกษตรกรรม [ 19 ธ.ค. 2562 ]146
3 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 [ 19 ธ.ค. 2562 ]139
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินทดแทน [ 25 มิ.ย. 2562 ]143
5 หลักสูตร "แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อย่างไรให้สอดคล้องรองรับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบรูปแบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas รุ่นที่ 5 [ 25 มิ.ย. 2562 ]137
6 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การติดตามผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]139