องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ธ.ค. 2564 ]167
2 คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง [ 10 มี.ค. 2563 ]137
3 คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน [ 12 ก.พ. 2563 ]133
4 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 13 ม.ค. 2563 ]153
5 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ [ 9 ม.ค. 2563 ]134
6 คู่มือวินัย [ 7 ม.ค. 2563 ]137
7 เอกสารเผยแพร่ความรู้ [ 7 ม.ค. 2563 ]141
8 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]163
9 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 12 ธ.ค. 2562 ]139
10 องค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ [ 13 พ.ย. 2562 ]137
11 ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ [ 12 พ.ย. 2562 ]136
12 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ต.ค. 2562 ]167
13 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน [ 24 มิ.ย. 2562 ]146
14 แผนการจัดการตวามรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 มิ.ย. 2561 ]138