องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
โอนงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2567 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศการโอนงลประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9 [ 16 พ.ค. 2567 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 [ 28 มี.ค. 2567 ]7
4 รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 [ 27 มี.ค. 2567 ]5
5 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 [ 22 ก.พ. 2567 ]12
6 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6 [ 19 ก.พ. 2567 ]10
7 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 [ 12 ก.พ. 2567 ]10
8 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 [ 8 ก.พ. 2567 ]11
9 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 10 ม.ค. 2567 ]15
10 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 28 พ.ย. 2566 ]14
11 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]12
12 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15 [ 27 ก.ย. 2566 ]26
13 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14 [ 25 ก.ย. 2566 ]27
14 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 [ 19 ก.ย. 2566 ]29
15 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 [ 8 ก.ย. 2566 ]25
16 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 [ 23 ส.ค. 2566 ]30
17 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 [ 17 ส.ค. 2566 ]31
18 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 [ 28 ก.ค. 2566 ]27
19 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2566 ]28
20 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 [ 25 พ.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2