องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
โอนงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 10 ม.ค. 2567 ]4
2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 28 พ.ย. 2566 ]4
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]4
4 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15 [ 27 ก.ย. 2566 ]17
5 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14 [ 25 ก.ย. 2566 ]18
6 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 [ 19 ก.ย. 2566 ]19
7 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 [ 8 ก.ย. 2566 ]16
8 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 [ 23 ส.ค. 2566 ]20
9 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 [ 17 ส.ค. 2566 ]21
10 โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 [ 28 ก.ค. 2566 ]19
11 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2566 ]18
12 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 [ 25 พ.ค. 2566 ]19
13 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 [ 15 พ.ค. 2566 ]19
14 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้ง 5 [ 25 เม.ย. 2566 ]16
15 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 [ 12 เม.ย. 2566 ]18
16 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 [ 17 ม.ค. 2566 ]18
17 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 9 ม.ค. 2566 ]20
18 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 21 พ.ย. 2565 ]20