องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานปลาวัดดงมูลเหล็ก


         อุทยานปลาแห่งวัดดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประวัติความเป็นมาเมื่อปี พ.ศ. 2547ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ต้องแก้ปัญหาโดยการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขึ้นมา หลังจากนั้นภัยแล้งเริ่มทุเลาลง เจ้าคณะตำบลดงมูลเหล็ก ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก จึงได้นำพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดมาปล่อย และปรับปรุงทัศนีภาพรอบ ๆ สระน้ำปัจจุบัน อุทยานปลาวัดดงมูลเหล็ก จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวดงมูลเหล็ก และใกล้เคียงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเหมาะสมสำหรับพาครอบครัวมา ให้อาหารปลา และมีร้านส้มตำเลิศรสไว้บริการท่านอีกด้วย


    แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนดงมูลเหล็ก ตอน ลายศิลป์ ธรุกิจชีวิตหลังความตาย
     
    แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนดงมูลเหล็ก ตอน คนอยู่ได้ ชุมชนอยู่ได้
     
     แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนดงมูลเหล็ก ตอน อาหารและยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น