องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
สภา อบต.


นางบุญเพ็ง  มาจาก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 087-2102032

นางวณิตา คำแก้ว
นายชื่น ธิกะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 087-5111864 เบอร์โทรศัพท์ 081-0447919


นายสมหมาย  จักแพง
นายแล  มาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  2
เบอร์โทรศัพท์ 090-2156056 เบอร์โทรศัพท์ 086-0263731
นายสมเกียรติ  นวลไม้หอม นายแก่นก้า  มาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  4
เบอร์โทรศัพท์ 092-4981822 เบอร์โทรศัพท์ 0850606895
นางบุญเพ็ง  มาจาก นางวณิตา คำแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  6
เบอร์โทรศัพท์ 0872102032 เบอร์โทรศัพท์ 087-5111864
นายชื่น ธิกะ นายพงศ์พล  เปลือกคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  8
เบอร์โทรศัพท์ 081-0447919 เบอร์โทรศัพท์ 089-1640712
นายสุทิศ  แข็งราช
นางนงลักษณ์  พิลาเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  9
มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  10
เบอร์โทรศัพท์ 089-9822877 เบอร์โทรศัพท์ 089-8570352

นายจันดา  อุดสังข์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  11

เบอร์โทรศัพท์ 080-5041098