องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายไฉน   ก้อนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
เบอร์โทรศัพท์ 089-4446462


นายประจักษ์  ปราโมทย์
นายยุทธนา   ก้อนทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
เบอร์โทรศัพท์ 081-2815420 /081-9714234 เบอร์โทรศัพท์ 061-8044446

นายสมบัติ  แก้วใหญ่
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
เบอร์โทรศัพท์ 093-2599912 /096-0614078