องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กโดยกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดรอด คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่  24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กโดยกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดรอด คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญชวนเเละขอความร่วมมือประชาชนที่มีสุนัขเเละเเมวนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำจุดรับบริการของเเต่ละหมู่บ้านโดยจะมีอาสาปศุสัตว์ประจำตำบลดำเนินการฉีดวัคซีนให้เเกสัตว์เลี้ยงของท่าน

2024-01-26
2023-12-20
2023-12-08
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-27
2023-09-04
2023-08-01
2023-07-11