องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยได้ร่วมการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ในการนี้ ท่านนายกไฉน ก้อนทอง พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมปลูก ต้นยางนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นยางนาตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2023-01-04
2022-11-25
2022-11-25
2022-10-20
2022-08-25
2022-06-27
2022-04-26
2022-03-18
2022-03-02
2022-01-19