องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 นายไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเยาวชนในตำบลดงมูลเหล็กร่วมจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดงม


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปี 2565(กิจกรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น "โตไปไม่โกง"

2022-11-25
2022-11-25
2022-10-20
2022-08-25
2022-06-27
2022-04-26
2022-03-18
2022-03-02
2022-01-19
2021-07-21