องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ "ร่วมใจต้านการทุจริต"


นายไฉน  ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ "ร่วมใจต้านการทุจริต" โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก 

2022-11-25
2022-11-25
2022-10-20
2022-08-25
2022-06-27
2022-04-26
2022-03-18
2022-03-02
2022-01-19
2021-07-21