องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณไร่ศรีวรรณ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


5 ส.ค.2563 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพรชบูรณ์เดินทางมาเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่. อบต.ดงมูลเหล็กร่วมกับ อบต.บ้านโคกและ. อบต.ห้วยใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563. ณไร่ศรีวรรณ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2022-04-26
2022-03-18
2022-03-02
2022-01-19
2021-07-21
2021-07-07
2021-06-23
2020-11-02
2020-08-25
2020-08-13