องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แสดงฐานะการเงิน


ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำประกาศรายงานงบปสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก