องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 - 4

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 - 4    เอกสารประกอบ

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 - 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก