องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แสดงฐานะการเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปี 2563 ณ 30 กันยายน 2563

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปี 2563 ณ 30 กันยายน 2563

    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ดงมูลเหล็ก ประจำปี 2563 ณ 30 กันยายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก