องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2564)

    รายละเอียดข่าว

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2564)

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก