องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ  เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ประกอบกิจการค้า 

    เอกสารประกอบ

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก