องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แสดงฐานะการเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

    รายละเอียดข่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลหล็๋ก จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30  กันยายน 2562

    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก