องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาศ2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาศ2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาศ2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดงมูลเหล็ก