องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]20
2 เสนออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 งานกองคลัง [ 8 ม.ค. 2564 ]257
3 เสนออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 งานกองช่าง [ 8 ม.ค. 2564 ]228
4 เสนออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 8 ม.ค. 2564 ]268
5 เสนออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 งานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 8 ม.ค. 2564 ]226
6 เสนออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 งานกองคลัง [ 8 ม.ค. 2564 ]229
7 เสนออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด [ 8 ม.ค. 2564 ]233
8 เสนออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.1) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด [ 8 ม.ค. 2564 ]218
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ ผด.2) [ 11 ธ.ค. 2563 ]223
10 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]222
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]245
12 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]230
13 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]222
14 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]222